شرایط جریمه برای کنسلی از سمت میزبان

شرایط جریمه برای کنسلی از سمت میزبان

من یک میزبان هستم. در صورت نیاز به کنسل کردن یک تجربه چه جریمه‌هایی برای من وجود خواهد داشت؟

به دلیل اینکه کنسل کردن یک فعالیت، برنامه‌های مهمانان را به هم ریخته و همینطور سطح کیفیت خدمات و قابل اطمینان بودن سرویس لیفت را به خطر می‌اندازد، جریمه‌های زیر برای میزبانانی که فعالیت‌های خود را کنسل می‌کنند اعمال می‌شود:

جریمه نقدی کنسلی:

اعمال جریمه به صورت کاهش مبلغ جریمه از کیف پول شماست، به این شکل که در پرداخت بعدی لیفت به شما مبلغ جریمه از حساب شما کسر و مابقی مبلغ کیف پول شما به حساب شما واریز خواهد شد، شرایط زیر ناظر بر نرخ جریمه است:

  1. اگر قبل از ۷ روز به شروع تجربه (۷ روز یا بیشتر به زمان شروع تجربه مانده باشد) کنسل کنید، مبلغ ۵۰،۰۰۰ تومان از کیف پول شما کسر خواهد شد.
  2. اگر در بازه‌ی ۷ روز تا ۲ روز به شروع تجربه ( ۶ روز یا کمتر تا ۲ روز) کنسل کنید، مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ تومان از کیف پول شما کسر خواهد شد.
  3. اگر ۱ روز مانده به شروع تجربه (کمتر از ۲۴ ساعت) کنسل کنید، مبلغ ۱۵۰،۰۰۰ تومان از کیف پول شما کسر خواهد شد و همچنین یک اخطاریه دریافت خواهید کرد.

یک نظر منفی در بخش نظرات تجربه شما:

یک نظر منفی و غیر قابل حذف در صفحه‌ی نظرات تجربه‌ی شما به صورت خودکار و از سمت لیفت پست خواهد شد. این نظر قابل حذف نخواهد بود اما همواره می‌توانید یک جواب عمومی به این نظر در رابطه با توضیح دلیل کنسلی خود برای مخاطبان بنویسید.

نظرات کاربران:

اگر یک روز مانده به شروع تجربه (کمتر از ۲۴ ساعت) آن را کنسل کنید، مهمان‌های شما می‌توانند به صورت عمومی نظرات خود را در صفحه‌ی شما بنویسند (با اینکه تجربه اتفاق نیفتاده است).

قفل شدن تقویم شما:

تقویم شما بابت روزی که کنسلی اتفاق افتاده است قفل می‌شود و نمی‌توانید بعد از کنسلی دوباره شروع به دریافت رزرواسیون در همان روز کنید.

تعلیق اکانت کاربری:

اگر بیشتر از ۳ بار در ۱ سال تجربه‌ای را کنسل کنید، اکانت شما غیر فعال می‌شود. تنها حالت استثنا برای این مسائه وجود شرایط خاص و ضروری در دلایل کنسلی شما خواهد بود.