در صورتی که میزبان تجربه رزرو من را کنسل کند شرایط به چه شکل خواهد بود؟ (برای مهمانان)

اگر رزرو تجربه‌ی شما توسط میزبان تجربه کنسل شود لیفت به صورت خودکار هزینه‌ی رزرو را به شما باز خواهد گرداند. شما می‌توانید سوابق بازگشت وجه خود را در صفحه‌ی سوابق تراکنش مشاهده کنید.