چه ملزومات و قوانینی برای شرکت من در یک تجربه وجود دارد؟ (برای مهمانان)

رعایت قوانین کلی

همه‌ی کاربران لیفت که تجربه‌ای را رزرو می‌کنند ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین استفاده از لیفت هستند.
رعایت قوانین میزبان

میزبان شما بر حسب شرایط قوانینی را برای تجربه در نظر می‌گیرد که لازم است از آن پیروی کنید. این قوانین می‌تواند شامل زمان حضور، همراه داشتن لوازم، داشتن مجوز، داشتن مهارت خاص، غیره باشد.
رعایت قوانین آن مکان/منطقه/ملک/مجموعه

حاضر بودن مهمان‌ها در مکان‌های مختلف نیازمند رعایت شرایط و قوانین مرتبط به هر مکان بوده که علاوه بر قوانینی که میزبان اعلام می‌کند پیروی از این قوانین نیز الزامی است.
سطح مهارت

بعضی از فعالیت‌ها نیازمند سطوح مختلفی از توانمندی است. برای مطالعه‌ی کامل شرایط شرکت در هر تجربه به بخش "شرایط شرکت‌کنندگان" در انتهای صفحه‌ی هر یک از تجربه‌ها مراجعه کنید.