سلام. من سودا هستم.

عضویت از سال 1398

به کارای هنری علاقمندم..در حال حاضر مشغول پته بافی هستم ‌..