سلام. من باهمزی هستم.

عضویت از سال 1398

باهم‍زی، طرحى براى معاشرت، آموختن و همزیستی با محوریت بازى و سرگرمى؛ دعوتى براى تجربه‌ شادى‌هاى جمعى

󰀈 طراحی، تولید و انتشار بازی‌های رومیزی